Info ja kontakt

Tsitaadid.ee on suurim eestikeelsete tsitaatide, aforismid, mõtteterade ja vanasõnade andmebaas internetis. Parimad ütlemised tuntud ajaloolistelt tegelastelt, kui tänapäeva kuulsustelt, sportlastelt, poliitikutelt, muusikutelt, näitlejatelt jt. Tsitaadid on kogutud väga erinevatest allikatest - nt raamatud, ajalehed, ajakirjad, uurimustööd, filmid jpm. Väga suur osa on ka külastajate poolt e-mailile või Facebooki lehele saadetud. Portaal loodi 20. augustil 2015.

"Helgete peade kuulsate mõtetega tutvumine on ülihea ajuharjutus: see viljastab mõistust ja teravdab mõtet." - Johann Gottfried von Herfer

Aforism ehk mõttetera on efektselt sõnastatud üldistav elutarkus, üllatav väärtusotsustus. Aforism ei tõesta ega argumenteeri, vaid mõjub vaimukuse ja originaalsusega (Wikipedia: aforism).

Vanasõna on üks rahvaluule žanre; lühike, terviklik, hinnanguline ja kujundlik ütlus. Vanasõna on rahvasuus käibiv üldistav lause, argikogemuse üldistus, mille tunnusteks on lühidus, poeetilisus ja õpetlikkus (Wikipedia: vanasõna).

Sotsiaalmeedia

Instagram
Twitter
Facebook
SlideShare

NB!

“The problem with internet quotes is that you cannot always depend on their accuracy.” - Benjamin Franklin, 1791

Reklaam & kontakt

E-mail: info@tsitaadid.ee

Kasutustingimused

Kodulehel www.tsitaadid.ee viibides nõustute kodulehe kasutustingimustega ning kohustute neid järgima. Kodulehte ei ole lubatud kasutada, kui kasutaja ei nõustu kasutustingimustega. Kodulehe haldaja ei vastuta andmete ega kajastatud informatsiooni täpsuse eest, kuid annab endast parima, et leiduv informatsioon oleks ajakohane ja õige. Me ei garanteeri kodulehe usaldusväärsust ja täpsust ega vigadeta ja katkestusteta ligipääsu sellele. Me jätame endale õiguse piirata kodulehe kasutamist ja teha muudatusi.

Lingid

Koduleht võib sisalduda linke kolmandate osapoolte kodulehtedele. Me ei kontrolli ega vastuta lingitud kodulehtede info ja sisu eest. Samuti teie ja lingitud kodulehtede vahel toimunud tegevuse või suhtluse eest.

Küpsised

Kasutame oma kodulehel küpsiseid. Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse kodulehte külastades veebilehitseja poolt külastaja seadmesse. Kasutatavate küpsiste hulgas on kohustuslikud küpsised, mis on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks. Lisaks kasutame küpsiseid kodulehe külastatavuse analüüsimiseks. Kõiki küspsised on teil võimalik soovi korral oma veebilehitsejas keelata. Meie kasutatavad küpsised ei võimalda meil tuvastada isikut.

Reklaamid

Kodulehe kasutamine on kõgile tasuta ja seetõttu võib mõni lehekülg sisaldada reklaame, mida võidakse esitada konkreetse kasutaja eelistustest lähtuvalt. Koduleht võib sisaldada kolmandate osapoolte poolt esitatavaid reklaame ja turundusteavet ning me ei saa kolmandatest osapooltest reklaamijate reklaame ja turundusteavet selle teabe kasulikkuse, täpsuse või täielikkuse suhtes kontrollida. Seega, ei vastuta me nende reklaamide ja selle reklaamija ja teie vahelise suhtluse või tehingute eest, sealhulgas kahjude eest, mis võivad teil tuleneda neile reklaamidele tuginemise tõttu.