Jürgen Brater tsitaat teemal Seks

Kuni meil puudub julgus rääkida seksiteemadel sama avameelselt nagu teistest füüsilistest ilmingutest (näiteks haigustest), siis ei saa kujuneda üldkehtivad nimetused, mis väljendavad selgelt ja üheselt mõistetavalt seda, mida mõeldakse, ilma et see valmistaks piinlikkust.