Ühel inimesel kutsub kuristiku nägemine esile mõtte kuristikust, teisel sillast. Mina kuulun nende teiste hulka.